POWER w WUP Lublin

Link EURES

Link Badania i Analizy

Rynek Pracy dla Młodych

CIZ dla Młodych

A A A

Wśród zgromadzonych osób znaleźli się Pan Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który wprowadził uczestników konferencji w problematykę osób młodych z grupy NEET, obrazując sytuację osób młodych w województwie lubelskim, dodatkowo wskazując na czynniki warunkujące ich dzisiejszą pozycję. Kontynuował Pan Mirosław Fatyga - Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Lublinie zwracając szczególną uwagę na możliwości finansowania form aktywizacji, które mają przyczynić się do zwiększenia aktywności zawodowej osób młodych.

Podczas konferencji swoje szczególne miejsce mieli zaproszeni do udziału i wystąpienia prelegenci. Pani Joanna Mirowska-Wieczorek – współwłaściciel firmy VIAMED s.c. Pracownia Rozwoju Osobistego SELF, swoim wystąpieniem przybliżyła nas do tematu motywacji jako narzędzia niezbędnego do zachęcania osób młodych do udziału w projektach. Na temat istoty szkolenia młodych osób w kontekście strategii rozwoju województwa lubelskiego dotyczącej odnawialnych źródeł energii wypowiedział się Pan Dariusz Zinkowski – przedstawiciel Fundacji ECO. O stereotypach oraz barierach i ich przełamywaniu, z którymi na co dzień spotykają się osoby z niepełnosprawnościami opowiedział Pan Robert Gdela – reprezentujący firmę AKUSTICA.MED. W kontekście trafności wyborów zawodowych osób młodych niezwykłą rolę odgrywają pośrednicy pracy, o narzędziach pracy pośrednika, opowiadał Pan Witold Wojciechowski – Prezes Lubelskiej Szkoły Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL.

Swoje wystąpienie miały również osoby, które ze środków europejskich otworzyły własną działalność gospodarczą – o swoich doświadczeniach opowiedziała Pani Gabriela Żebrowska oraz Pan Krzysztof Stasiak. Swoistym podsumowaniem konferencji było wystąpienie Pana Grzegorza Gacha z Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy, który przedstawił wyniki ankiety dotyczącej czynników aktywności zawodowej osób młodych z terenu województwa lubelskiego.


UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.