Link do ogólnopolskiego PO WER

A A A
Labirynt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) ogłasza konkursy centralne, w których wyłaniane są projekty na rzecz wsparcia osób młodych.


W projektach realizowanych na terenie całej Polski mogą brać udział osoby w wieku 15-29 lat, które nie uczą się, nie pracują i nie szkolą:

 1. młodzież opuszczająca pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wychowanków powyżej 15. roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
  • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, 
 2. matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji),
 3. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 4. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)
 5. matki przebywające w domach samotnej matki,
 6. osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

Więcej na temat już ogłoszonych konkursów centralnych znajdziesz tutaj - przejdź do strony portalu funduszy europejskich

Jeżeli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, najlepszym rozwiązaniem będzie dla Ciebie kontynuowanie nauki. Pomogą ci w tym jednostki Ochotniczych Hufców Pracy (nawet jeśli masz powyżej 18 lat).

Oferują różne formy kontynuowania nauki – dzięki nim możesz nawet zdobyć nowy zawód. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule na temat Ochotniczych Hufców Pracy.

Dzięki rejestracji w urzędzie pracy możesz także skorzystać z różnych form podnoszenia swoich kompetencji. Jeśli oferta będzie dla Ciebie odpowiednia, urząd sfinansuje twoje szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, a nawet studia podyplomowe. Szczegóły oferty urzędów znajdziesz w artykule na temat Urzędów Pracy oraz na Wortalu PSZ.

Skuteczne poszukiwanie pracy zależy przede wszystkim od sytuacji na rynku pracy w twojej miejscowości, twoich umiejętności oraz tego, gdzie i w jaki sposób będziesz pracy szukać. Na Wortalu PSZ znajdziesz wiele informacji, które pomogą Ci się do tego dobrze przygotować.

Jeśli nie udaje Ci się szybko znaleźć pracy, pomoże Ci w tym urząd pracy. Rejestrując się jako bezrobotny uzyskasz wsparcie ze strony profesjonalistów, a także ubezpieczenie zdrowotne. W urzędzie pracy będziesz mógł otrzymać nie tylko ofertę pracy, ale także stażu albo szkolenia. Pozwoli ci to zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności. Przede wszystkim jednak, sprawdź ofertę miejsc pracy w swoim powiatowym urzędzie pracy. Znajdziesz je na Wortalu PSZ.

Masz pomysł na biznes? Możesz skorzystać z bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 20 tys. zł – skontaktuj się ze swoim powiatowym urzędem pracy. Jeśli twój pomysł wymaga większych nakładów, skorzystaj z programu "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" – tu w ramach niskooprocentowanej pożyczki będziesz mógł wykorzystać nawet do 75 tys. zł. Więcej informacji znajdziesz na stronie Wsparcie w starcie.

UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.