A A A

Projekt "Ścieżki współpracy" jest projektem grantowym polegającym na przyznaniu wsparcia beneficjentom projektów dofinansowanych z Europejskiego Fundusz Społecznego, bez względu na program operacyjny, w ramach którego realizują projekty standardowe (POWER/ RPO).

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie 210 rozwiązań, które dzięki i we współpracy międzynarodowej, pozwolą instytucjom biorącym udział w projekcie, na ulepszenie oraz stworzenie nowych możliwości odpowiadania na problemy z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych (lub innych obszarów szczegółowych ujętych w celach tematycznych 8-11 EFS).

Projekt poza wsparciem finansowym (granty do 100 tys. zł) przewiduje szereg działań wzmacniających beneficjentów projektów EFS przed przystąpieniem do konkursu grantowego, w trakcie realizacji projektów międzynarodowych oraz po ich zakończeniu.

Ważnym aspektem projektu "Ścieżki współpracy..." jest zaangażowanie do współpracy partnerów zagranicznych, mających olbrzymie doświadczenie w nawiązywaniu partnerstw i realizacji projektów międzynarodowych. Partnerzy Ci podzielą się swoim doświadczeniem i pomogą w procesie wyboru partnerów zagranicznych do projektów a także przy budowie silnej sieci beneficjentów proj. międzynarodowych.

więcej: http://www.sciezkiwspolpracy.pl/

Projekt ten jest realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://cofund.org.pl/upload/thumb/18_09_27_sciezki_ulotka_www_poprawiony_landscape_600x1200.jpg

UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.